Legislatívna povinnosť chovateľa

 veverička, veverica, legislatíva chovu, veveričky, veverice, chov veveričky

 

Veverička obyčajná je u nás chráneným druhom. 

Preto aj jej chov podlieha príslušným zákonom, konkrétne Zák. č. 543/2002 Z.z. O ochrane prírody a krajiny v znení nesk. predpisov.

 

 

Každý chovateľ je povinný:

mať pridelené evidenčné číslo reg. chovateľa chráneného živočícha (podľa § 42 ods. 5 Zák.č. 543/2002 Z.z.)

- evidovať sa na príslušnom úrade životného prostredia ako registrovaný chovateľ

- viesť druhovú kartu chráneného živočícha

 

 

Všetky podrobné informácie, kde a ako uvedené získať, sú rozpísané v ponúkanej knihe "Ja, veverička".

 

 

 

Kontakt

Chovateľská stanica KUKI Trenčín
91101
0908 404 474

+421.0908404474
veverice@centrum.sk